เจ้าอาวาส

พระครูสังวรกัลยาณวัตร (สิม ญาณวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/05/2013
ปรับปรุง 27/01/2016
สถิติผู้เข้าชม 162754
Page Views 213395
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตั้งและเลื่อนพระครูใหม่หนองคาย ปี 56
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 8-9 วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. ณ วัดพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มา ณ โอกาสนี้
 
รายนามพระสงฆ์จังหวัดหนองคายรับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตร 2556
ที่
ชื่อ
วัด
ราชทินนาม
ชั้น
1
พระครูปลัดมงคลวรวัฒน์ (กิตติภพ ป.ธ.4)
วัดโพธิ์ชัย/เมืองหนองคาย
พระครูปริยัติชยาภิวัฒน์
ผจล.ชพ.
2
พระครูสมุห์ฤทัย ป.ธ.3 พธ.บ.
วัดหลวงพิสัยเจติยาราม/โพนพิสัย/หนองคาย
พระครูสุตอิสสรธรรม
จต.ชอ.วิ.
3
พระมหายงยุทย์ ป.ธ.3 พธ.บ.
วัดสามัคคีธรรม/ท่าบ่อ/หนองคาย
พระครูสุตวีรธรรม
จต.ชอ.
4
พระปลัดสุพจน์ พธ.บ. รป.ม.
วัดยอดแก้ว/โพนพิสัย/หนองคาย
พระครูสุธรรมรัตนาภรณ์
จต.ชท.วิ.
5
เจ้าอธิการเทียบ
วัดศรีมงคล/เฝ้าไร่/หนองคาย
พระครูวาปีมงคลธรรม
จต.ชท.
6
พระครูใบฎีกาสนั่น
วัดเฝ้าไร่วนาราม/เฝ้าไร่/หนองคาย
พระครูวาปีสุวรรณเขต
จต.ชท.
7
เจ้าอธิการสาย
วัดโพธิรุกขาราม/โพธิ์ตาก/หนองคาย
พระครูวาปีโพธิรัตน์
จต.ชท.
8
เจ้าอิการสนามชัย
วัดเปงจานเหนือ/รัตนวาปี/หนองคาย
พระครูวาปีสุนทรฉันท์
จต.ชท.
9
พระมหานิคม ป.ธ.4 พธ.บ.
วัดเหล่ามีชัย/เมืองหนองคาย
พระครูปริยัติสิริชัย
จร.ชอ.
10
พระอธิการพวง ธ.
วัดดอนขนุน/โพธิ์ตาก/หนองคาย
พระครูธรรมญาณโสภณ
จร.ชท. วิ.
11
พระอธิการจิตร
วัดชื่นชมธรรม/รัตนวาปี/หนองคาย
พระครูวาปีธรรมรัต
จร.ชท.
12
พระอธิการสมบัติ
วัดเกษตรผล/ท่าบ่อ/หนองคาย
พระครูวาปีวชิรคุณ
จร.ชท.
13
พระอธิการดอน ธ.
วัดป่านาเพียงใหม่/โพนพิสัย/หนองคาย
พระครูมงคลธีรคุณ
จร.ชท.
14
พระอธิการสมดี
วัดสว่างอารมณ์/ศรีเชียงใหม่/หนองคาย
พระครูวาปีธรรมารมณ์
จร.ชท.
15
พระอธิการไพบูรณ์
วัดสุขสว่าง/เมืองหนองคาย
พระครูวาปีธรรโมภาส
จร.ชท.
16
พระอธิการตุ้ม
วัดศรีโสภณาราม/สระใคร/หนองคาย
พระครูวาปีวุฒิโสภณ
จร.ชท.
17
พระอธิการสายทอง ธ.
วัดผาตากเสื้อ/สังคม/หนองคาย
พระครูบรรพตปัญญาคุณ
จร.ชท.
18
พระครูปลัดกำธร
วัดป่าโรงบ่ม/เมืองหนองคาย
พระครูวาปีธรรมาทร
จร.ชท.
19
พระอธิการสุภี
วัดราษฎร์นารี/โพนพิสัย/หนองคาย
พระครูวาปีวุฒิคุณ
จร.ชท.
20
พระอธิการสุพจน์
วัดธรรมเจดีย์/ศรีเชียงใหม่/หนองคาย
พระครูวาปีธรรมาภิรักษ์
จร.ชท.

รายนามพระสงฆ์หนองคายได้รับการเลื่อนชั้น 2556

ที่

ชื่อ

วัด

เลื่อนเป็น

1 พระครูสิริธรรมาภรณ์ (อภิศักดิ์ ป.ธ.5) วัดนิเวสคชสาร/สระใคร/หนองคาย จอ.ชพ.
2 พระครูโสภณธรรมคุณากร (สมนึก) ธ. วัดป่าศรีอรุณ/รัตนวาปี/หนองคาย จอ.ชอ.
3 พระครูวิจักษ์ปริยัติคุณ (ทองสินธุ์ ป.ธ.4 พธ.บ. วัดศรีสุมังคล์/เมืองหนองคาย ทจอ.ชอ.
4 พระครูสมบูรณ์วราสัย (สมหวัง) วัดโนนสมบูรณ์/เฝ้าไร่/หนองคาย รจอ.ชอ.
5 พระครูสีลาธิคุณ (ถวิล) วัดมงคลศิลาคุณ/เมืองหนองคาย จต.ชอ.
6 พระครูโพธิรัตนโชติ (อำนาจ) วัดโพธิ์ชัย/ศรีเชียงใหม่/หนองคาย จต.ชอ.
7 พระครูสุวรรณชัยวัฒน์ (ทองใส) วัดตะเคียนทองเทพนิมิต/ท่าบ่อ/หนองคาย จต.ชอ.
8 พระครูสุนทรสีลาจาร (สมัย) วัดดงเล้า/รัตนวาปี/หนองคาย จต.ชอ.
9 พระครูอุทุมพรพิสิฐ (เกษมสุข) วัดบ้านเดื่อ/โพนพิสัย/หนองคาย จต.ชอ.
10 พระครูเกษมโชติรส (บุญสูง) ธ. วัดหนองผือ/ท่าบ่อ/หนองคาย จร.ชอ.
11 พระครูจารุธรรมาภิบาล (อรุณ) วัดฉิมพลีวัน/ท่าบ่อ/หนองคาย จร.ชอ.
12 พระครูสุกิจสุนทร (แซ) วัดสุภกิจเจริญ/เมืองหนองคาย จร.ชอ.
13 พระครูปิยวุฒิธรรม (ขุน) วัดสระปทุมวัน/เฝ้าไร่/หนองคาย จร.ชอ.
14 พระครูสิทธิมังคโลภาส (ศักดิ์สิทธิ์) วัดบ้านพานพร้าว/ศรีเชียงใหม่/หนองคาย จร.ชอ.
15 พระครูจันทรปัญญาภรณ์ (จันที) ธ. วัดภูนกกระเบา/สังคม/หนองคาย จร.ชท.วิ.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 187.82 KB
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2556,19:48   อ่าน 2342 ครั้ง
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
E-mail : mahanimit9@gmail.com