เจ้าอาวาส

พระครูสังวรกัลยาณวัตร (สิม ญาณวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/05/2013
ปรับปรุง 12/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 60577
Page Views 79776
ภาพกิจกรรม
สอบธรรมศึกษา สนามหลวง ประจำปี 2556
ประวัติ
การสอบธรรมสนามหลวงในปัจจุบัน การสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรม หรือ การสอบธรรมสนามหลวง แบ่งการสอบออกเป็น 2 ประเภท คือ การสอบ นักธรรม สำหรับพระภิกษุ สามเณร และการสอบ ธรรมศึกษา สำหรับฆราวาสโดยแบ่งชั้นการศึกษาออกเป็น 3 ระดับนักธรรมตรี, นักธรรมโท, นักธรรมเอก สำหรับพระภิกษุ สามเณร (ผู้สอบไล่ได้นักธรรมเอกนั้น กระทรวงศึกษาธิการเทียบวุฒิให้เทียบเท่าประถมศึกษาตอนปลาย) ธรรมศึกษาตรี, ธรรมศึกษาโท, ธรรมศึกษาเอก สำหรับฆราวาส การจัดสอบวัดผลธรรมสนามหลวงนั้นจัดให้มีการสอบปีละ 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ตรงกับวันขึ้น 9 - 12 ค่ำ เดือน 11 จัดสอบนักธรรมชั้นตรี สำหรับพระภิกษุ สามเณร

ครั้งที่ 2 ตรงกับวันแรม 2 - 5 ค่ำ เดือน 12 จัดสอบนักธรรมชั้นโทและเอก สำหรับพระภิกษุ สามเณร 
สำหรับธรรมศึกษานั้นจัดสอบวันเดียวคือวันแรม 5 ค่ำ เดือน 12 .....
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/2

โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2556,18:50   อ่าน 713 ครั้ง
สำนักงานรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย วัดศรีชมภูองค์ตื้อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย