งานเทศกาลตรุษสงกรานต์
งานเทศกาลตรุษสงกรานต์
จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษาายน ของทุกปี (๓ วัน)
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ
มีการบำเพ็ญกุศลเช่น บูชาน้ำอบน้ำหอม, สวดสะเดาะเคราะห์ต่อชะตารับโชค, ทำบุญตักบาตร ๑๐๘, ตักบาตรวันเกิด, ตักบาตรหอสวรรค์, ถวายสังฆทาน, บูชากระเบื้อง-ที่ดิน, บูชาวัตถุมงคล, ปล่อยปลา, บะ-บนหลวงพ่อองค์ตื้อ เป็นต้น
มีมหรสพสมโภชเป็นหมอลำซิ่งตลอดวัน
งานเทศกาลตรุษสงกรานต์

กำหนดการงานเทศกาลตรุษสงกรานต์ประจำปี 2557

ระหว่างวันที่  12  -  16  เมษายน  พ.ศ.  2557

 วัดศรีชมภูองค์ตื้อ  ต.น้ำโมง  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย

********

วันเสาร์ที่  12  เมษายน  2557  ขึ้น  13  ค่ำ  เดือน  5  ปีมะเมีย

เวลา  07.00  .               ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา  09.00  น.               เตรียมความพร้อมด้านสถานที่และพิธีการต่าง ๆ

เวลา  11.00  .               ถวายภัตตาหารเพล

เวลา  18.00  .               พระภิกษุสามเณรภายในวัด เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลในงาน

วันอาทิตย์ที่  13  เมษายน  2557  ขึ้น  14  ค่ำ  เดือน  5  ปีมะเมีย

เวลา  07.00  .               ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา  08.00  .               บูชาน้ำอบน้ำหอม สรงน้ำหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ บำเพ็ญกุศลทุกแผนกตลอดวัน

เวลา  10.00  น.               ชมหมอลำซิ่งคณะ “ลูกเทวดาทรัพย์โปรโมชั่น”

เวลา  11.00  .               ถวายภัตตาหารเพล

เวลา  17.00  น.               ทำพิธีคารวะหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อและสรงน้ำพระสงฆ์สามเณรภายในวัด

เวลา  19.00  .               ทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกวิหารหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ

วันจันทร์ที่  14  เมษายน  2557  ขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  5  ปีมะเมีย

เวลา  07.00  .               ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา  08.00  .               บูชาน้ำอบน้ำหอม สรงน้ำหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ บำเพ็ญกุศลทุกแผนก ตลอดวัน

เวลา  10.00  น.               ชมหมอลำซิ่งคณะ “สุดารัตน์โปรโมชั่น”

เวลา  11.00  .               ถวายภัตตาหารเพล

เวลา  19.00  .               ทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกวิหารหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ

วันอังคารที่  15  เมษายน  2557  แรม  1  ค่ำ  เดือน  5  ปีมะเมีย

เวลา  07.00  .               ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา  08.00  .               บูชาน้ำอบน้ำหอม สรงน้ำหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ บำเพ็ญกุศลทุกแผนก ตลอดวัน

เวลา  10.00  น.               ชมหมอลำซิ่งคณะ “นกน้อยมิวสิค”

เวลา  11.00  .               ถวายภัตตาหารเพล

เวลา  19.00  .               ทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกวิหารหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ

วันพุธที่  16  เมษายน  2557  แรม  2  ค่ำ  เดือน  5  ปีมะเมีย

เวลา  07.00  .               ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา  08.00  .               บูชาน้ำอบน้ำหอม สรงน้ำหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ บำเพ็ญกุศลทุกแผนก ตลอดวัน

เวลา  10.00  น.               ชมหมอลำซิ่งแก้บน คณะ “นกน้อยมิวสิค”

เวลา  11.00  .               ถวายภัตตาหารเพล

เวลา  19.00  .               ทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกวิหารหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ

งานเทศกาลตรุษสงกรานต์

กำหนดการงานเทศกาลตรุษสงกรานต์ประจำปี 2558

ระหว่างวันที่  12  -  16  เมษายน  พ.ศ.  2558

ณ  วัดศรีชมภูองค์ตื้อ  ต.น้ำโมง  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย

********

วันอาทิตย์ที่  12  เมษายน  2557  แรม  9  ค่ำ  เดือน  5  ปีมะแม

เวลา  04.300  น.             บวงสรวงเทวตาพลี

เวลา  09.00  น.               เตรียมความพร้อมด้านสถานที่และพิธีการต่าง ๆ

เวลา  11.00  น.               ถวายภัตตาหารเพล

เวลา  18.00  น.               พระภิกษุสามเณรภายในวัด เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลในงาน

วันจันทร์ที่  13  เมษายน  2557  แรม  10  ค่ำ  เดือน  5  ปีมะแม

เวลา  07.00  น.               ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา  08.00  น.               บูชาน้ำอบน้ำหอม สรงน้ำหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ บำเพ็ญกุศลทุกแผนกตลอดวัน

เวลา  10.00  น.               ชมหมอลำซิ่งคณะ “สุดารัตน์โปรโมชั่น”

เวลา  11.00  น.               ถวายภัตตาหารเพล

เวลา  17.00  น.               ทำพิธีคารวะหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อและสรงน้ำพระสงฆ์สามเณรภายในวัด

เวลา  19.00  น.               ทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกวิหารหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ

วันอังคารที่  14  เมษายน  2557  แรม  11  ค่ำ  เดือน  5  ปีมะแม

เวลา  07.00  น.               ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา  08.00  น.               บูชาน้ำอบน้ำหอม สรงน้ำหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ บำเพ็ญกุศลทุกแผนก ตลอดวัน

เวลา  10.00  น.               ชมหมอลำซิ่งคณะ “นกน้อยมิวสิค”

เวลา  11.00  น.               ถวายภัตตาหารเพล

เวลา  19.00  น.               ทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกวิหารหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ

วันพุธที่  15  เมษายน  2557  แรม  12  ค่ำ  เดือน  5  ปีมะแม

เวลา  07.00  น.               ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา  08.00  น.               บูชาน้ำอบน้ำหอม สรงน้ำหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ บำเพ็ญกุศลทุกแผนก ตลอดวัน

เวลา  10.00  น.               ชมหมอลำซิ่งคณะ “มณีวรรณโปรโมชั่น”

เวลา  11.00  น.               ถวายภัตตาหารเพล

เวลา  19.00  น.               ทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกวิหารหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ

วันพฤหัสบดีที่  16  เมษายน  2557  แรม  13  ค่ำ  เดือน  5  ปีมะแม

เวลา  07.00  น.               ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา  08.00  น.               บูชาน้ำอบน้ำหอม สรงน้ำหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ บำเพ็ญกุศลทุกแผนก ตลอดวัน

เวลา  11.00  น.               ถวายภัตตาหารเพล

เวลา  19.00  น.               ทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกวิหารหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ

งานเทศกาลตรุษสงกรานต์

กำหนดการงานเทศกาลตรุษสงกรานต์หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อประจำปี 2559

ระหว่างวันที่  12  -  16  เมษายน  พ.ศ.  2559

ณ  วัดศรีชมภูองค์ตื้อ  ต.น้ำโมง  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย

********

วันอังคารที่  12  เมษายน  2559  แรม  9  ค่ำ  เดือน  5  ปีวอก

เวลา  07.00  น.                   ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา  09.00  น.                   เตรียมความพร้อมด้านสถานที่และพิธีการต่าง ๆ

เวลา  11.00  น.                   ถวายภัตตาหารเพล

เวลา  18.00  น.                    พระภิกษุสามเณรภายในวัด เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลในงาน

วันพุธที่  13  เมษายน  2559  แรม  10  ค่ำ  เดือน  5  ปีวอก

เวลา  07.00  น.                   ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา  08.00  น.                   บูชาน้ำอบน้ำหอม สรงน้ำหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ และบำเพ็ญกุศลทุกแผนก ตลอดวัน

เวลา  10.00  น.                  ชมหมอลำซิ่งคณะ “มณีวรรณ โปรโมชั่น”

เวลา  11.00  น.                   ถวายภัตตาหารเพล

เวลา  17.00  น.                    ทำพิธีคารวะหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อและสรงน้ำพระสงฆ์สามเณรภายในวัด

เวลา  19.00  น.                   ทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกวิหารหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ

วันพฤหัสบดีที่  14  เมษายน  2559  แรม  11  ค่ำ  เดือน  5  ปีวอก

เวลา  07.00  น.                   ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา  08.00  น.                   บูชาน้ำอบน้ำหอม สรงน้ำหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ และบำเพ็ญกุศลทุกแผนก ตลอดวัน

เวลา  10.00  น.                  ชมหมอลำซิ่งคณะ “นกน้อย มิวสิค”

เวลา  11.00  น.                   ถวายภัตตาหารเพล

เวลา  19.00  น.                   ทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกวิหารหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ

วันศุกร์ที่  15  เมษายน  2559  แรม  12  ค่ำ  เดือน  5  ปีวอก

เวลา  07.00  น.                   ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา  08.00  น.                   บูชาน้ำอบน้ำหอม สรงน้ำหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ และบำเพ็ญกุศลทุกแผนก ตลอดวัน

เวลา  10.00  น.                    ชมหมอลำซิ่งคณะ “ภัชราภรณ์ โปรโมชั่น”

เวลา  11.00  น.                   ถวายภัตตาหารเพล

เวลา  19.00  น.                   ทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกวิหารหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ

วันเสาร์ที่  16  เมษายน  2559  แรม  13  ค่ำ  เดือน  5  ปีวอก

เวลา  07.00  น.                   ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา  08.00  น.                   บูชาน้ำอบน้ำหอม สรงน้ำหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ และบำเพ็ญกุศลทุกแผนก ตลอดวัน

เวลา  11.00  น.                   ถวายภัตตาหารเพล

เวลา  19.00  น.                   ทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกวิหารหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ

งานเทศกาลตรุษสงกรานต์

กำหนดการงานเทศกาลตรุษสงกรานต์หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อประจำปี 2560

ระหว่างวันที่  12  -  16  เมษายน  พ.ศ.  2560

ณ  วัดศรีชมภูองค์ตื้อ  ต.น้ำโมง  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย

********

วันพุธที่  12  เมษายน  2560  แรม  1  ค่ำ  เดือน  5  ปีระกา

เวลา  05.00  น.          พิธีบวงสรวงเทวตาพลี

เวลา  07.00  น.          ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา  09.00  น.          เตรียมความพร้อมด้านสถานที่และพิธีการต่าง ๆ

เวลา  11.00  น.          ถวายภัตตาหารเพล

เวลา  18.00  น.          พระภิกษุสามเณรภายในวัด เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลในงาน

วันพฤหัสบดีที่  13  เมษายน  2560  แรม  2  ค่ำ  เดือน  5  ปีระกา

เวลา  07.00  น.          ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา  08.00  น.          บูชาน้ำอบน้ำหอม สรงน้ำหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อจำลองหน้าวิหาร และบำเพ็ญกุศล

เวลา  10.00  น.          ชมหมอลำซิ่งคณะ “สุดารัตน์ พรทวีโปรโมชั่น”

เวลา  11.00  น.          ถวายภัตตาหารเพล

เวลา  17.00  น.          ทำพิธีคารวะหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อและสรงน้ำพระสงฆ์สามเณรภายในวัด

เวลา  19.00  น.          ทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกวิหารหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ

วันศุกร์ที่  14  เมษายน  2560  แรม  3  ค่ำ  เดือน  5  ปีระกา

เวลา  07.00  น.          ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา  08.00  น.          บูชาน้ำอบน้ำหอม สรงน้ำหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อจำลองหน้าวิหาร และบำเพ็ญกุศล
เวลา  10.00  น.          ชมหมอลำซิ่งคณะ “พีเอ็น ออดิโอ้  (
P.N. Audio)

เวลา  11.00  น.          ถวายภัตตาหารเพล

เวลา  19.00  น.          ทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกวิหารหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ

วันเสาร์ที่  15  เมษายน  2560  แรม  4  ค่ำ  เดือน  5  ปีระกา

เวลา  07.00  น.          ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา  08.00  น.          บูชาน้ำอบน้ำหอม สรงน้ำหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อจำลองหน้าวิหาร และบำเพ็ญกุศล

เวลา  10.00  น.          ชมหมอลำซิ่งคณะ “นกน้อยมิวสิค”

เวลา  11.00  น.          ถวายภัตตาหารเพล

เวลา  19.00  น.          ทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกวิหารหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ

วันอาทิตย์ที่  16  เมษายน  2560  แรม  5  ค่ำ  เดือน  5  ปีระกา

เวลา  07.00  น.          ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา  08.00  น.          บูชาน้ำอบน้ำหอม สรงน้ำหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อจำลองหน้าวิหาร และบำเพ็ญกุศล

เวลา  11.00  น.          ถวายภัตตาหารเพล

เวลา  19.00  น.          ทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกวิหารหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ

งานเทศกาลตรุษสงกรานต์
งานเทศกาลตรุษสงกรานต์
งานเทศกาลตรุษสงกรานต์
งานเทศกาลตรุษสงกรานต์
งานเทศกาลตรุษสงกรานต์