เจ้าอาวาส

พระศรีญาณวงศ์ (นิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี, ป.ธ.๙, ดร.)
เจ้าอาวาส
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/05/2013
ปรับปรุง 09/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 636741
Page Views 881570
วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส
งานทำบุญอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อเจ้าอาวาส
จัดขึ้นในวันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน ของทุกปี
วันที่ ๒๗ เมษายน  มีการบวชชีพราหมณ์ ถือเนกขัมมจารี-เนกขัมมจาริณี ศีลอุโบสถ ประพฤติวัตร ปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาเถระผู้ทรงวิทยคุณตลอดคืน
วันที่ ๒๘ เมษายน ทำบุญอายุวัฒนมงคล มีการเจริญพระพุทธมนต์ ทักษิณานุปทาน ฟังพระธรรมเทศนา และทำพิธีเถราภิเษกหลวงพ่อเจ้าอาวาส เป็นประจำทุกปี
ในงานนี้ มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญจัดตั้งโรงทานเป็นจำนวนมากทุกปี
งานอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อ

กำหนดการทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๙ ปี พระครูสังวรกัลยาณวัตร

(สิม  ญาณวโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ และเจ้าอาวาส

วัดศรีชมภูองค์ตื้อ  บ้านน้ำโมง  ต.น้ำโมง  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย

วันจันทร์ที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

***********

วันจันทร์ที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗  แรม  ๑๔  ค่ำ  เดือน  ๕  ปีมะเมีย

 

 เวลา ๐๗.๐๐ น.          ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณร

 เวลา ๐๙.๐๙ น.           -ขบวนแห่หลวงพ่อพระครูสังวรกัลยาณวัตร พร้อมสัญญาบัตร พัดยศ

                                    รอบวิหารหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ๓ รอบ

                                    -หลวงพ่อพระครูสังวรกัลยาณวัตร ขึ้นไปกราบนมัสการหลวงพ่อ-

                                    พระเจ้าองค์ตื้อบนวิหาร

                                    -เคลื่อนขบวนไปยังศาลาการเปรียญวัดศรีชมภูองค์ตื้อ

 เวลา ๑๐.๐๐ น.           พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ “ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร”

                                    -พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙๙ รูป  สวดทักษิณานุปทาน

 เวลา ๑๑.๐๐ น.           แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระราชพุฒิมุนี เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

                                    -พระครูสังวรกัลยาณวัตร ถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์

                                    -ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และทักษิณานุปทาน

                                    -พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา

 เวลา ๑๒.๓๐ น.         พิธีเถราภิเษก หลวงพ่อพระครูสังวรกัลยาณวัตร

                                    - แจกของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมงาน

                                    - ปล่อยนก-ปลา เป็นอันเสร็จพิธี

*************

งานอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อ
งานอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อ
งานอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อ
งานอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อ
งานอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อ
งานอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อ
งานอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อ
งานอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อ
งานอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อ
วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส
วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส
วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส
วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส
วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส
วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส
วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส
วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส
วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.19 KB
วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส
วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส
วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส
วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
E-mail : mahanimit9@gmail.com