เจ้าอาวาส

พระศรีญาณวงศ์ (นิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี, ป.ธ.๙, ดร.)
เจ้าอาวาส
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/05/2013
ปรับปรุง 09/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 636718
Page Views 881547
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานเทศกาลตรุษสงกรานต์หลวงพ่อองค์ตื้อ ปี ๒๕๖๕ (อ่าน 89) 10 เม.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับผู้สอบได้บาลีสนามหลวงประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 106) 24 มี.ค. 65
พิธีมุทิตาสักการะพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง (อ่าน 119) 14 มี.ค. 65
งานสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 157) 23 ก.พ. 65
งานวันสัปปายะพุทธนวัตกรรม มจร.หนองคาย ให้หนึ่งได้ร้อย (อ่าน 203) 19 ม.ค. 65
พิธีต้อนรับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูสถิตจันทโชติ (อ่าน 214) 05 ม.ค. 65
งานปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต มจร.วิทยาเขตหนองคาย ปี ๒๕๖๔ (อ่าน 258) 15 ธ.ค. 64
พิธีซ้อมรับปริญญา ณ มจร.วข.หนองคาย ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 280) 02 ธ.ค. 64
การตรวจธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๘ ปี ๒๕๖๔ (อ่าน 260) 28 พ.ย. 64
นิติศาสตรบัณฑิตรุ่น 1 มจร.ขอนแก่น (อ่าน 231) 26 พ.ย. 64
ขอแสดงความยินดีผู้สอบซ่อมได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค (อ่าน 213) 18 พ.ย. 64
งานบุญกฐินสามัคคี มจร.วข.หนองคาย ปี 2564 (อ่าน 209) 07 พ.ย. 64
งานบุญกฐินสามัคคีวัดศรีชมภูองค์ตื้อ ปี ๒๕๖๔ (อ่าน 189) 03 พ.ย. 64
ปฏิทินสอบซ่อมบาลีรอบ ๒ ปี ๒๕๖๔ (อ่าน 208) 27 ก.ย. 64
น้อมถวายมุทิตาสักการะพระเทพโสภณ เจ้าคณะภาค ๘ (อ่าน 355) 18 มิ.ย. 64
สอบซ่อมบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 218) 16 มิ.ย. 64
วิหารหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อในยามราตรี ๒๕๖๔ (อ่าน 227) 03 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค ปี ๒๕๖๔ (อ่าน 287) 06 เม.ย. 64
พิธีต้อนรับพัดยศป.ธ. ๓ และประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒ ปี ๒๕๖๓ (อ่าน 266) 27 มี.ค. 64
การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย สามัญครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ (อ่าน 263) 27 ก.พ. 64
ประกาศวัดศรีชมภูองค์ตื้อ ฉบับที่ ๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง งดการจัดงานนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ประจำปี ๒ (อ่าน 286) 11 ก.พ. 64
กฐินสามัคคี มจร.หนองคาย ปี 2563 (อ่าน 279) 22 ต.ค. 63
สอบได้บาลีปี2563 (อ่าน 307) 26 มิ.ย. 63
เปิดรับนิสิตใหม่ มจร.วข.หนองคาย ประจำปี 2563 (อ่าน 328) 16 ม.ค. 63
โครงการ วชร.๐๘๘ มจร.หนองคาย (อ่าน 324) 16 ม.ค. 63
งานบุญกฐินสามัคคี มจร.วข.หนองคาย และลอยกระทงปี 2562 (อ่าน 311) 02 พ.ย. 62
งานทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดศรีชมภูองค์ตื้อ ปี ๒๕๖๒ (อ่าน 325) 26 ก.ย. 62
งานประชุมพระสังฆาธิการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสงฆ์จังหวัดหนองคาย (อ่าน 428) 30 พ.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับผู้สอบเปรียญธรรม ๔, ๓ ประโยค ๑-๒ ได้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 367) 16 พ.ค. 62
งานเทศกาลตรุษสงกรานต์สรงน้ำหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 316) 02 เม.ย. 62

วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
E-mail : mahanimit9@gmail.com